Solid Group

730 300 600

systemy alarmowe

Proponujemy montaż profesjonalnych
systemów alarmowych różnych marek.


Chcąc w pełni zabezpieczyć swoje mienie pomyśl o podłączeniu swojego alarmu do nowoczesnego systemu wideo weryfikacji.
Alarmy zgłaszane przez SSWiN, transmitowane są do Stacji Monitorowania Solid Security w celu wykluczenia alarmu. Po otrzymaniu sygnału z systemu alarmowego natychmiast nawiązywane jest połączenie wizyjne, które umożliwia określenie prawdziwej przyczyny zgłoszenia. W sytuacji zagrożenia na miejsce zdarzenia wysyłana jest grupa interwencyjna. Patrol interweniując posiada dobre rozeznanie w sytuacji na obiekcie. Dzięki systemowi kamer zna liczbę intruzów, miejsca w których się znajdują. W bardziej rozbudowanych systemach bieżący obraz z obiektu może być bezpośrednio przekazywany do wozu patrolowego.
Schemat przedstawia możliwości, jakie daje system wideo-weryfikacji, wykorzystujący łącza transmisyjne ISDN, Internet, GSM, GPRS.
Stosowane przez nas urządzenia mają sprawdzoną jakość, posiadają homologację oraz wymagane atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty dopuszczające je do użytku na terenie Polski.
Gwarantujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz okresowe przeglądy systemów.